Podlaski Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Białymstoku jest organizacją zrzeszającą na zasadzie dobrowolności pracodawców-rzemieślników z terenu miasta i powiatu białostockiego. Nasza organizacja promuje działalność gospodarczą i społeczno-zawodową rzemiosła. Udzielamy pomocy rzemieślnikom i przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w organizowaniu przygotowania zawodowego na tytuł czeladnika i mistrza oraz w zakresie zasad związanych ze szkoleniem młodocianych pracowników. Posiadamy wykaz pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego.
Prowadzimy biuro podatkowe oferujące szeroki zakres usług miedzy innymi  księgi przychodów i rozchodów, rozliczanie ryczałtu, sporządzanie przekazywanie drogą elektroniczną deklaracji ZUS, roczne rozliczenia PIT.

                                                             

ZAPRASZAMY

DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!


 
statystyka